Heart & Wings


Let Thy Wish
Let Thy wish become my desire,
    Let Thy will become my deed.
Let Thy word become my speech, beloved,
    And let Thy love become my creed.
Let my plant bring forth Thy flowers,
    Let my fruits produce Thy seed,
Let my heart become Thy lute, Beloved,
    And my body Thy flute of reed.
Laat uw wens mijn verlangen worden,
    Laat uw wil mijn daad worden,
Laat uw woord mijn spraak worden, Geliefde,
    En Uw liefde mijn geloof.
Laat mijn plant Uw bloemen dragen,
    Laat mijn vrucht Uw zaad voortbrengen,
Laat mijn hart uw luit worden, Geliefde,
    En mijn lichaam Uw schalmei.

Vadan, Hazrat Inayat Khan.
Vertaling: Ina Boudier Bakker (?)